Anadolu Üniversitesi’nden Uzaktan EğitimTezsiz Yüksek Lisans Fırsatı

Yalnızca örgün öğretim olanaklarıyla sınırlı kalmayan Anadolu Üniversitesi, uzaktan öğrenme modeliyle kariyer basamaklarını çıkmak isteyen herkese fırsat eşitliği sunmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı olarak özellikle alandaki uygulayıcılara yardımcı olmak amacıyla Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1999 yılından itibaren Tezli Yüksek Lisans, 2006 yılından itibaren Doktora ve 2014 yılından itibaren de Uzaktan Eğitim (Online) Tezsiz Yüksek Lisans Programını sunmakta.

Özellikle kurum ve kuruluşlarda eğitim ve insan kaynağı geliştirme uygulamaları yapan uzmanların, genelde açık ve uzaktan öğrenme alanına, özelde ise e-öğrenmeye ilişkin bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için adaylar 02-19 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecekler.

Başvuru Koşulları

Bir programdan lisans derecesiyle mezun olmak (En az 2.00/4.00 ya da 50/100 lisans not ortalamasına sahip olmak) koşulu dışında bir koşul bulunmamaktadır. Adayların başarı notu; lisans ortalaması baz alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda Yabancı Dil ve ALES puanı aranmaz.

Başvuruyla ilgili detaylı bilgiye Anadolu Üniversitesi web sitesinde https://basvuruyld.anadolu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz