ÖSYM’nin üç kılavuzunda güncelleme yapıldı

ÖSYM, 2016 ALES (Sonbahar Dönemi), 2016-YDUS ve 2016 e-YDS kılavuzlarının ‘değerlendirme işlemleri’ bölümünün güncellendiğini duyurdu. Merkez adayları, bu güncellenmiş kılavuzu dikkate almaları konusunda uyardı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan duyuruya göre, 2016 ALES (Sonbahar Dönemi), 2016-YDUS ve 2016 e-YDS kılavuzlarının ‘değerlendirme bölümü’ güncellendi. ÖSYM’den yapılan duyuruda şöyle denildi:

“09/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6764 sayılı Kanunun 69’uncu maddesi ile değişik 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; ‘Sınavlardan sonra Başkanlık veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır’ hükmü uyarınca, anılan kanun değişikliğinin yürürlük tarihinden sonra uygulanacak olan 2016 ALES Sonbahar Dönemi, 2016-YDUS, 2016 e-YDS’ye ilişkin başvuru kılavuzlarında yer alan ‘değerlendirme işlemleri’ bölümü bu doğrultuda güncellendi. 2016 ALES Sonbahar Dönemi, 2016-YDUS, e-YDS 2016/12 adaylarının 16 Aralık 2016 tarihli güncellenmiş kılavuzları esas almaları gerekiyor.”

2016 ALES Sonbahar Dönemi Kılavuzu (Güncellenmiş)
2016 YDUS Kılavuzu (Güncellenmiş)
2016 e-YDS Kılavuzu (Güncellenmiş)

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz