Tekfen Vakfı Bursları

Burs  üniversite öğrencilerine ise ayda 525 TL,  lise öğrencilerine ayda 240 TL şeklindedir.

KAMUYA AÇIK BURS / GRUP DIŞI BURS

a) Tekfen Vakfı’nın kamuya açık burs fonu, sadece üniversitelerin lisans programlarını kapsar. Kamuya açık burs fonunda bölüm kıstası bulunmamaktadır.
b) Üniversite bursu tahsisinde:
a) Ailede en fazla kazanan kişinin yıllık brüt gelirinin maaş, ikramiye ve prim dahil (mesai hariç) 58.860 TL ve altında olduğuna dair belge,
b) Yeni kazananlar için LYS Türkiye sıralaması, ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde, bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması ve öğrencilerin hiçbir dersten kalmamış olmaları gerekmektedir.
c) Konservatuvar müzik öğrencileri için en fazla 5 kişilik bir kontenjan ayrılmıştır. Başvurular, müzik dünyasında referans kabul edilecek akademisyen ya da sanatçıların tavsiyeleri üzerine alınıp, Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu onayına sunulur.

VELİSİ TEKFEN ÇALIŞANI OLAN ÖĞRENCİLERE TAHSİS EDİLEN BURS / GRUP İÇİ BURS

Tekfen çalışanlarının çocuklarına ve bakmakla yükümlü oldukları kardeşlerine tahsis edilen bursları kapsar. (1. Derece yakın; anne-baba-kardeş)
Grup içi burs tahsisinde kullanılan seçim yöntemi, başarıyla doğru, gelir seviyesi ile ters orantılı olarak çalışan bir formüle dayanır. Diğer bir ifadeyle, daha başarılı ve daha düşük gelir seviyeli adaylar burs değerlendirme sürecinde diğer adayların önüne geçer.

  • Ortaöğretim Burs Tahsisi
  • Meslek Yüksek Okulları bursu
  • Dört yıllık üniversite eğitim bursu

Ayrıntılı bilgi ve başvurular için:

http://www.tekfenburs.org/Application/Begin

 

Yorumlarınızla Katkıda Bulunabilirsiniz